Senest opdateret d. 1/8-2021

Du ønsker at give samtykke til, at AP Pension sender nyhedsbreve til dig via den e-mail du har oplyst. Du giver samtykket ved tilmeldingen af dette nyhedsbrev. For at tilmelde dig, skal du acceptere vilkår og betingelser. Det er gratis at tilmelde sig AP Pensions nyhedsbreve.

Nyhedsbrevene indeholder nyheder om AP Pensions ejendomsprojekter.

Vi behandler oplysninger om dig i denne sammenhæng til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er dit afgivne samtykke efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Det er frivilligt at meddele dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage igen uden nogen begrundelse. Du kan framelde dig ved at klikke på linket i bunden af et nyhedsbrev ’afmeld mig fra denne liste’.

AP Pension er dataansvarlig for denne behandling. Vi deler ikke dine oplysninger med uvedkommende. Vi bruger dog vores databehandler MailChimp og reklamebureau nood. ApS (www.nood.dk) til udsendelse af nyhedsbreve, som dermed har adgang til oplysningerne.

Oplysningerne om dig i denne sammenhæng vil blive slettet, umiddelbart efter du framelder dig nyhedsbrevene.

Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har du nedenstående rettigheder over for AP Pension. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. AP Pension kan kontaktes via e-mail hello@nood.dk eller på tlf. 32163216.

Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.